s5 logo

Items tagged with SLAVI Files

  • Discuții în legătură cu pătrunderea și așezarea slavilor pe teritoriul R.P.R. 

  • 1960

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche

  • Einige Betrachtungen über den Kontakt zwischen den Slawischen und den Bodenständigen Romanischen Gemeinschaften im Donau-Karpaten-Raum (6. Und 7. Jahrhundert) 

  • 1987

  • Studia Nad Etnogeneza Slowian 

  • L’origine des marques de potier sur la céramique Slave 

  • 1972

  • Berichte über den II. Internationalen Kongress für Slawische Archäologie Bund III 

  • Nouvelles données relatives à la marche des Slaves vers la Peninsule balkanique à travers le bassin de la Tisza aux VIe-VIIe siècles 

  • 1986

  • Mélange Boško Babić 

  • Recenzie la Jan Zak, Najstarsze ostrogi Zachodnoslowianskie. Wezesnosredniowieczne ostrogi o zaczepach naczykowato zagiertych do wnetra (=Cei mai vechi pinteni la slavii apuseni. Pinteni din epoca medievală timpurie cu capetele brațelor îndoite înăuntru), Warsawa-Wroclaw, 1959, 170 p., 34 + IX pl. în text și 5 planșe explicative în afară de text. Apărută în seria Biblioteka Archeologiczna sub redacția lui Witold Hensel, Tom 12 

  • 1961

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche

  • Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. și pătrunderea elementului romanic în Moldova pe baza datelor arheologice 

  • 1958

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche
  • Slavii pe teritoriul R.P.R. în secolele VI-IX în lumina cercetărilor arheologice 

  • 1959

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche

  • Socio-Economic organization of the Daco-Romanic and Slav population , The lower Danube during the 6th-8th centuries 

  • 1975

  • Relations between the Autochtonous Population and the Migratory Population on the territory of Romania