s5 logo

Items tagged with AGRICULTURă Files

  • Date privind agricultura în sudul Munteniei în secolele VIII-X 

  • 2000

  • Istro-pontica. Omagiu lui Simion Gavrilă (1955-2000) 

  • Importanța cultivării plantelor în epoca neolitică pe teritoriul Munteniei

  • 1998

  • Cercetări Istorice

  • Raportul dintre agricultură și mediul natural (pădure, stepă, luncă) în mileniul I și în primele secole ale mileniului al II-lea e.n. pe teritoriul României 

  • 1994

  • Hierasus