s5 logo

Items tagged with BANATICA Files

 • Așezarea neolitică de la Liubcova 

 • 1979 

 • Banatica 

 • Așezarea neolitică de la Liubcova 
 • 1979 
 • Banatica 
 • Masques des figurines de la culture Vinča du sud-ouest de la Roumanie et leur sens symbolique

 • 1991

 • Banatica

 • Raporturile culturii Dudești cu cultura Vinca 

 • 1987 

 • Banatica 

 • Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din așezările culturii Vinca, din zona Porților de Fier 

 • 1971

 • Banatica

 • Vânătoarea în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României

 • 1987

 • Banatica