s5 logo

Items tagged with DUDEșTI Files

  • , Rezultatele sondajelor de la Dudești și unele probleme ale neoliticului de la sud de Carpați 

  • 1956 

  • Studii și cercetări de istorie veche 

  • Săpăturile de la Dudești 
  • 1959 
  • Materiale și cercetări arheologice