s5 logo

Items tagged with DUNăREA Files

 • Considerații cu privire la complexele neolitice din preajma Dunării, în sud-vestul României 

 • 1965 

 • Studii și cercetări de istorie veche 

 • Considerații cu privire la credințele și ritualurile din epoca neolitică din ținuturile dintre Carpați și Dunăre 

 • 1994

 • Pontica

 • Einige Betrachtungen über den Kontakt zwischen den Slawischen und den Bodenständigen Romanischen Gemeinschaften im Donau-Karpaten-Raum (6. Und 7. Jahrhundert) 

 • 1987

 • Studia Nad Etnogeneza Slowian 

 • Elemente “barbare” în zona limes-ului Dunării inferioare în secolele al III-lea și al IV-lea 

 • 1972

 • Pontica

 • Quelques données concernant les rapports des territoires nord-danubiens avec Byzance aux VIe-VIIIe siècles 

 • 1971

 • Revue des Études du Sud-Est Européen 

 • Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice 

 • 1991

 • Pontica

 • Rolul mediului natural (munți, păduri, bălți) în menținerea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII 

 • 1988

 • Hierasus

 • Socio-Economic organization of the Daco-Romanic and Slav population , The lower Danube during the 6th-8th centuries 

 • 1975

 • Relations between the Autochtonous Population and the Migratory Population on the territory of Romania 

 • Un drum care lega ținutul Vrancei de Dunăre și existența unui cnezat pe Valea Putnei în secolele IX-X 

 • 1987

 • Vrancea. Studii și comunicări

 •  Drumuri comerciale între Carpați și Dunăre în sec. IX-X

 • 1983

 • Muzeul Național