s5 logo

Items tagged with EPOCA BRONZULUI Files

 • Aspects du métier de pâtre au cours du néolithique tardif et de la période de transition vers l’âge du bronze dans le territoire de la Roumanie 

 • 1999

 • Transhumant pastoralism in Southern Europe. Recent perspectives from Archaeology, History and Ethnology 

 • Creșterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României

 • 1989

 • Hierasus

 • Die Viehzucht im Bronzezeitalter auf Rumänischem Gebiet 

 • 1988

 • Slovenska Archeologia

 • Le depôt en bronze de Cioclovina (Carpates Meridionales)

 • 1966

 • Acta Archaeologica Carpathica

 • Les relations des communautés du territoaire roumain avec celle des territoires voisins pendant la période de transition et au début de l’âge du bronze à la lumière des rites funéraires 

 • 1981 

 • Mitteilungen Arch.Inst. UAW 

 • Les relations des communautés du territoire roumain avec celles des territoires voisins pendant la période de transition et au début de l’age du bronze à la lumière des rites funéraires 

 • 1981

 • Fruhbronzezeit im Karpatenbecken und in den Nachbargebieten – Internationales Symposium 1977 

 • Les relations des communautés du territoire roumain avec celles des territoires voisins pendant la période de transition et au début de l'âge du bronze à la lumière des rites funéraires

 • 1981

 • Die Fruhbronzezeit im Karpatenbecken und in den Nachbargebieten-Internationales Symposium

 • Obiect de bronz descoperit lângă Medgidia 
 • 1968 
 • Revista Muzeelor 
 • Quelques donnees concernant les chaussures de l’age du Bronze sur le territoire de la Roumanie 

 • 1995

 • Thraco-Dacica 

 • Quelques problèmes concernant la période de transition vers l’âge du bronze dans l’est de la Roumanie et le sud-ouest de l’URSS 
 • 1975 
 • Acta Archaeologica Carpathica 
 • Quelques problemes concernant le neolitique final et la periode de transition a l’age du bronze dans les regions nord et ouest pontiques 
 • 1972 
 • Balcanica 
 • Recenzie la Otto Trogmayer, Das Bronzezeitliche Graberfeld bei Tape, Editura Academiei, Budapesta, 1975, p. 1-164 + 61 pl. și p. 229-268 + XXVII pl. + 36 planuri, colecția „Fontes Archaeologici Hungariae”

 • 1979

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie

 • Unele date cu privire la sfârșitul perioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului în sud-estul Olteniei (în lumina săpăturilor de la Siliștioara) 

 • 1967

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Unele date despre tipurile de locuințe din epoca bronzului de pe teritoriul României 

 • 1991

 • Peuce

 • Unele probleme privind populațiile de stepă din nord-vestul Mării Negre, din perioada eneolitică până la începutul epocii bronzului 

 • 1978

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Vânătoarea în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României

 • 1987

 • Banatica