s5 logo

Items tagged with HIERASUS Files

 • Așezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi

 • 1994

 • Hierasus

 • Contactele dintre comunitățile precucuteni- Cucuteni- Tripolie cu acelea vecine din ținuturile de nord și nord vest de Marea Neagră 

 • 1994 

 • Hierasus 

 • Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 

 • Hierasus

 • Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei 

 • 1983 

 • Hierasus 

 • Creșterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României

 • 1989

 • Hierasus

 • Mormintele cu ocru din movila IV – 1949 de la Glăvăneștii Vechi 

 • 1994

 • Hierasus

 • Raportul dintre agricultură și mediul natural (pădure, stepă, luncă) în mileniul I și în primele secole ale mileniului al II-lea e.n. pe teritoriul României 

 • 1994

 • Hierasus

 • Rolul mediului natural (munți, păduri, bălți) în menținerea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII 

 • 1988

 • Hierasus

 • Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică de pe teritoriul Moldovei

 • 1989

 • Hierasus