s5 logo

Items tagged with MAREA NEAGRă Files

  • Contactele dintre comunitățile precucuteni- Cucuteni- Tripolie cu acelea vecine din ținuturile de nord și nord vest de Marea Neagră 

  • 1994 

  • Hierasus 

  • Ensembles néolithiques près du littoral roumain de la Mer Noire 

  • 1991 

  • Actes de Symposium International Thracia Pontica IV

  • Unele probleme privind populațiile de stepă din nord-vestul Mării Negre, din perioada eneolitică până la începutul epocii bronzului 

  • 1978

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie