s5 logo

Items tagged with MUNTENIA Files

 • 1963 
 • Studii și cercetări de istorie veche 
 • Date despre descoperirile din epoca neolitică din Nord-Estul Munteniei 

 • 1981 

 • Vrancea Studii și Comunicări 

 • Date despre evoluția tipurilor de locuințe din epoca neolitică din Muntenia 

 • 1988 

 • Anuarul Muzeului Județean Prahova 

 • Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia

 • 1986

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos

 • Date privind agricultura în sudul Munteniei în secolele VIII-X 

 • 2000

 • Istro-pontica. Omagiu lui Simion Gavrilă (1955-2000) 

 • Figurine reprezentând păsări, din epoca neolitică, descoperite în Muntenia 

 • 1999 

 • București Materiale de Istorie și Muzeografie 

 • Importanța cultivării plantelor în epoca neolitică pe teritoriul Munteniei

 • 1998

 • Cercetări Istorice

 • L’aménagement intérieur des habitations d’âge néolithique en Munténie 
 • Recueil du Musée National 
 • Măști reprezentate pe figurine antropomorfe din epoca neolitică din Muntenia 
 • 2001-2002 
 • Buletinul Muzeului ,,Teohari Antonescu’’ 
 • O așezare pre-Cucuteni din nord-estul Munteniei 

 • 1987 

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • O așezare precucuteni din nord-estul Munteniei 

 • 1987 

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Podoabe neolitice de os descoperite pe teritoriul Munteniei 

 • 2001-2002

 • Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” 

 • Ritul și ritualul funerar al purtătorilor culturilor Boian și Gumelnița din Muntenia 

 • 1995 

 • Acta Musei Napocensis 

 • Stadiul cercetărilor despre viața oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian 

 • 1955 

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Tipurile de așezări din epoca neolitică din Muntenia 
 • 1998 
 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 
 • Types d’habitations dans l’aire de la culture de Dudești en Valachie (Munténie) 

 • 2000 

 • Studia Antique et Archaeologica