s5 logo

Items tagged with PONTICA Files

 • Acele pentru păr, lucrate din os și din corn, din epoca neolitică descoperite în sudul României

 • 1997

 • Pontica

 • Considerații cu privire la mormintele cu ocru, de pe teritoriul Dobrogei 

 • 1978

 • Pontica

 • Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei 

 • 1983 

 • Pontica 

 • Dacia în epoca lui Constantin cel Mare

 • 1977

 • Pontica

 • Date cu privire la răspândirea comunităților fazei de tranziție de la cultura Boian la cultura Gumelnița, pe teritoriul Dobrogei

 • 1972

 • Pontica

 • Despre “figurinele en violon” din aria culturii Gumelnița 

 • 1977

 • Pontica 

 • Elemente “barbare” în zona limes-ului Dunării inferioare în secolele al III-lea și al IV-lea 

 • 1972

 • Pontica

 • Ensembles néolithiques près du littoral roumain de la Mer Noire 

 • 1991 

 • Actes de Symposium International Thracia Pontica IV

 • Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României 

 • 1976

 • Pontica

 • Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României 

 • 1976 

 • Pontica 

 • Figurines d’os prismatiques d’époque néolithique en Roumanie 

 • 1985

 • Pontica

 • Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944) 

 • 1987

 • Pontica

 • Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944) 

 • 1987 

 • Pontica 

 • O casă romană târzie situată extra muros de la Dinogetia 

 • 1989

 • Pontica

 • Probleme privind practicarea vânătorii în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei 

 • 1981

 • Pontica

 • Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice 

 • 1991

 • Pontica

 • Unele date cu privire la așezarea getică de la sfârșitul primei epoci a fierului

 • 1979

 • Pontica

 •  Ceramica alanică din secolul al VIII-lea descoperită în centrul Dobrogei

 • 1979

 • Pontica