s5 logo

Items tagged with RADOVANU Files

 • Așezarea neolitică de la Radovanu, jud. Călărași 

 • 1992 

 • Materiale și cercetări arheologice 

 • Câteva secvențe dendrocronologice din așezarea neolitică de la Radovanu 

 • 1981 

 • Studii și cercetări de istorie veche și arheologie 

 • Cuptoare de ars oale din secolele VI-VII, descoperite la Radovanu-Ilfov 

 • 1981

 • Studii și comunicări de istorie a civilizației populare din România 

 • Les résultats des recentes fouilles de Radovanu et leur importance pour une meilleure connaissance de la phase de transition de la civilisation de Boian à la civilisation de Gumelnița 

 • 1970

 • Actes du premier Congrés International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes 

 • Monedele descoperite în cimitirul de la Rădovanu, jud. Călărași și semnificația lor simbolică 

 • 1984

 • Cercetări Numismatice

 • Mormânt din prima epocă a fierului găsit la Radovanu (r. Oltenița) 

 • 1961

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Mormintele neolitice de la Radovanu 
 • 1998 
 • Studii și cercetări de istorie veche și arheologie
 • Organisation interne du site neolithique de Radovanu (Roumanie) 
 • 1990 
 • E.R.A.U.L. – Études et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège 
 • Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României 

 • 1978

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 
 • 1979 
 • Materiale și cercetări arheologice 
 • Șanțurile de apărare ale așezărilor neolitice de la Radovanu 

 • 1986

 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 

 • Tipare pentru turnat bumbi și piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu 

 • 1986 

 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 

 • Tipuri de locuințe din secolele IX-X de la Radovanu "Valea lui Petcu" 

 • 2002

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos
 • Topferei aus dem 10. Jhd bei Radovanu, Archeologia Palski 

 • 1971

 • Archeologia Palski 

 • Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privind olăritul la geto-daci 

 • 1986

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos