s5 logo

Items tagged with CERAMICă LINIARă Files

 • Așezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi

 • 1994

 • Hierasus

 • Betrachtungen über die Linearbandkeramik auf dem gebiet der Rumänischen Volksrepublik und der Angrenzenden Länder 

 • 1959

 • Dacia. Revue d’archeologie et d’histoire encienne 

 • Considerații cu privire la cultura cu cermică liniară de pe teritoriul R.P.R. și din regiunile vecine 

 • 1960

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Date noi cu privire la relațiile dintre cultura Dudești și cultura ceramicii liniare 

 • 1969

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României 

 • 1978

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Relațiile dintre comunitățile culturii ceramicii liniare din estul României și cele ale culturilor vecine 

 • 1985 

 • Memoria Antiquitatis