s5 logo

Items tagged with CULTURA DUDEșTI Files

 • Date noi cu privire la relațiile dintre cultura Dudești și cultura ceramicii liniare 

 • 1969

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Figurinele antropomorfe descoperite la Dudești

 • 1972 

 • Materiale de istorie și muzeografie 

 • Gesturi redate de figurinele neolitice din sudul României 

 • 1996 

 • Acta Musei Napocensis 

 • La civilisation néolitique Dudești

 • 1961 

 • Bericht űber den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg – Berlin 

 • Les rapports entre les cultures Vinca-Dudești-Boian 

 • 1996

 • The Vinca culture, its role and cultural connections, International Symposium on the Vinca culture (Timișoara, october 1995)

 • Nouvelles données sur l’évolution de la culture Dudești 
 • 1974 
 • Dacia 
 • Raporturile culturii Dudești cu cultura Vinca 

 • 1987 

 • Banatica 

 • Types d’habitations dans l’aire de la culture de Dudești en Valachie (Munténie) 

 • 2000 

 • Studia Antique et Archaeologica