s5 logo

Items tagged with EPOCA MEDIEVALă Files

 • Câteva descoperiri arheologice din sud-vestul raionului Slatina 

 • 1968

 • Comunicări. Seria arheologică 

 • Câteva secvențe dendrocronologice din perioada feudală timpurie, din așezarea de la Garvăn 

 • 1984

 • Peuce

 • Date privind agricultura în sudul Munteniei în secolele VIII-X 

 • 2000

 • Istro-pontica. Omagiu lui Simion Gavrilă (1955-2000) 

 • Două ulcioare din epoca feudală timpurie descoperite la Poarta Albă 

 • 1961

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Recenzie la Jan Zak, Najstarsze ostrogi Zachodnoslowianskie. Wezesnosredniowieczne ostrogi o zaczepach naczykowato zagiertych do wnetra (=Cei mai vechi pinteni la slavii apuseni. Pinteni din epoca medievală timpurie cu capetele brațelor îndoite înăuntru), Warsawa-Wroclaw, 1959, 170 p., 34 + IX pl. în text și 5 planșe explicative în afară de text. Apărută în seria Biblioteka Archeologiczna sub redacția lui Witold Hensel, Tom 12 

 • 1961

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche