s5 logo

Items tagged with ROMANă Files

 • Mormintele cu ocru din movila IV – 1949 de la Glăvăneștii Vechi 

 • 1994

 • Hierasus

 • Movila II – 1949 de la Glăvăneștii Vechi 

 • 1989

 • Hierasus

 • O casă romană târzie situată extra muros de la Dinogetia 

 • 1989

 • Pontica

 • O fibulă «digitată» descoperită la Căscioarele

 • 1960

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • O jucărie în formă de pâine descoperită la Garvăn 

 • 1958

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Paleoliticul de la Giurgiu 

 • 1956

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Podoabe neolitice de os descoperite pe teritoriul Munteniei 

 • 2001-2002

 • Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” 

 • Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României 

 • 1978

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Probleme privind practicarea vânătorii în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei 

 • 1981

 • Pontica

 • Raportul dintre agricultură și mediul natural (pădure, stepă, luncă) în mileniul I și în primele secole ale mileniului al II-lea e.n. pe teritoriul României 

 • 1994

 • Hierasus

 • Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu imperiul roman între anii 275-375 e.n. (cu specială privire asupra nord-vestului României) 

 • 1988

 • Acta Musei Porolissensis
 • Raporturile dintre cultura Boian și cultura Vădastra 

 • 2000

 • Cercetări arheologice 

 • Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice 

 • 1991

 • Pontica

 • Rolul mediului natural (munți, păduri, bălți) în menținerea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII 

 • 1988

 • Hierasus

 • Șanțurile de apărare ale așezărilor neolitice de la Radovanu 

 • 1986

 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 

 • Săpături arheologice la Luncavița 

 • 1962

 • Materiale și Cercetări arheologice

 • Schimbul la comunitățile din epoca neolitică de pe teritoriul țării noastre 

 • 1966

 • Revista Muzeelor 

 • Semne din epoca feudală timpurie incizate pe o coloană romano-bizantină 

 • 1962

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Silexul de tip bănățean 

 • 1971

 • Apvlvm

 • Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. și pătrunderea elementului romanic în Moldova pe baza datelor arheologice 

 • 1958

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Slavii pe teritoriul R.P.R. în secolele VI-IX în lumina cercetărilor arheologice 

 • 1959

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Sondajul de la Smîrdanu 

 • 1966

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Tipuri de locuințe din secolele IX-X de la Radovanu "Valea lui Petcu" 

 • 2002

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos
 • Un cuptor de ars oale din sec. al IV-lea e.n. descoperit la Dumbrăveni, județul Vrancea

 • 1981

 • Vrancea. Studii și Comunicări

 • Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privind olăritul la geto-daci 

 • 1986

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos 

 • Un depozit de unelte și arme descoperit la Curcani (jud. Ilfov) 

 • 1972

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Un drum care lega ținutul Vrancei de Dunăre și existența unui cnezat pe Valea Putnei în secolele IX-X 

 • 1987

 • Vrancea. Studii și comunicări

 • Unele considerații privind organizarea socială în regiunile din nord-vestul României în secolele IV-IX 

 • 1974

 • Crisia

 • Unele date cu privire la așezarea getică de la sfârșitul primei epoci a fierului

 • 1979

 • Pontica

 • Unele date cu privire la Banatul de Sud în secolele IV-VII 

 • 1974

 • In Memoriam Constantin Daicoviciu 

<<  1 2 [34  >>