s5 logo

Items tagged with ROMANă Files

 • Acele pentru păr, lucrate din os și din corn, din epoca neolitică descoperite în sudul României

 • 1997

 • Pontica

 • Albinăritul pe teritoriul României în mileniul I e.n. 

 • 1980

 • Carpica

 • Așezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi

 • 1994

 • Hierasus

 • Așezarea de tip Criș de la Valea Lupului 

 • 1991

 • Arheologia Moldovei

 • Brăduțul (arborele vieții) pe ceramica geto-dacică și semnificația sa simbolică 

 • 1994

 • Rélations thraco-illyro-hélléniques 

 • Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” 

 • 1999-2000

 • Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”

 • Caracteristicile și însemnătatea cuptoarelor de ars oale din aria culturii Cucuteni-Ariușd 

 • 1976

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Câteva considerații cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni

 • 1981

 • Memoria Antiquitatis 

 • Câteva date despre așezarea de tip Ariușd de la Feldioara 

 • 1973

 • Studii și Comunicări - Tanulmányok és Közlemenyek

 • Câteva date referitoare la folosirea lutului ars și nears în ritualul funerar al unor morminte de incinerație din secolele VI-X de pe teritoriul României 

 • 1996

 • Acta Musei Napocensis. Preistorie-Istorie veche-Arheologie 

 • Câteva descoperiri arheologice din sud-vestul raionului Slatina 

 • 1968

 • Comunicări. Seria arheologică 

 • Câteva secvențe dendrocronologice din perioada feudală timpurie, din așezarea de la Garvăn 

 • 1984

 • Peuce

 • Cetățuia geto-dacică de pe dealul Movila, de la Gura Vitioarei  

 • 1981

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Considerații cu privire la credințele și ritualurile din epoca neolitică din ținuturile dintre Carpați și Dunăre 

 • 1994

 • Pontica

 • Considerații cu privire la cultura cu cermică liniară de pe teritoriul R.P.R. și din regiunile vecine 

 • 1960

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Considerații cu privire la cuptoarele de olar din epoca neolitică, de pe teritoriul României 

 • 1981

 • Studii și Cercetări ale civilizației populare din România 

 • Considerații cu privire la mormintele cu ocru, de pe teritoriul Dobrogei 

 • 1978

 • Pontica

 • Considerații cu privire la obștea sătească locală de pe teritoriul României în sec. III-V 

 • 1976

 • Muzeul Național 

 • Considerații cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României

 • 1986

 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 

 • Considerații cu privire la relațiile dintre cultura Criș și cultura Bugo-Nistriană

 • 1982

 • Crisia

 • Considerații cu privire la uneltele de piatră șlefuită din aria de răspândire a culturii Hamangia

 • 1977

 • Peuce

 • Contribuție cu privire la riturile funerare din epoca neolitică de pe teritoriul țării noastre 

 • 1960

 • Omagiu lui Constantin Daicoviciu 

 • Contribuție la cunoașterea ritului funerar al purtătorilor culturii Gumelnița 

 • 1980

 • Aluta

 • Contribuții privind exploatarea zăcămintelor și obținerea rocilor metalifere pe teritoriul României în mileniul I e.n. 

 • 1995

 • Din istoria Europei Romane / From the History of the Roman Empire

 • Contribuții privind relațiile între cultura Cucuteni și Ariușd 

 • 1988

 • Aluta

 • Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 

 • Hierasus

 • Creșterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României

 • 1989

 • Hierasus

 • Cultura Boian în Transilvania 

 • 1965

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Cuptoare de ars oale din secolele I î.e.n.-IV e.n. în regiunile de la est și sud de Carpați

 • 1985

 • Memoria Antiquitatis

 • Cuptoare de ars oale din secolele VI-VII, descoperite la Radovanu-Ilfov 

 • 1981

 • Studii și comunicări de istorie a civilizației populare din România 

[12 3 4  >>