s5 logo

Items tagged with SLAVI Files

 • Discuții în legătură cu pătrunderea și așezarea slavilor pe teritoriul R.P.R. 

 • 1960

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Einige Betrachtungen über den Kontakt zwischen den Slawischen und den Bodenständigen Romanischen Gemeinschaften im Donau-Karpaten-Raum (6. Und 7. Jahrhundert) 

 • 1987

 • Studia Nad Etnogeneza Slowian 

 • L’origine des marques de potier sur la céramique Slave 

 • 1972

 • Berichte über den II. Internationalen Kongress für Slawische Archäologie Bund III 

 • Nouvelles données relatives à la marche des Slaves vers la Peninsule balkanique à travers le bassin de la Tisza aux VIe-VIIe siècles 

 • 1986

 • Mélange Boško Babić 

 • Recenzie la Jan Zak, Najstarsze ostrogi Zachodnoslowianskie. Wezesnosredniowieczne ostrogi o zaczepach naczykowato zagiertych do wnetra (=Cei mai vechi pinteni la slavii apuseni. Pinteni din epoca medievală timpurie cu capetele brațelor îndoite înăuntru), Warsawa-Wroclaw, 1959, 170 p., 34 + IX pl. în text și 5 planșe explicative în afară de text. Apărută în seria Biblioteka Archeologiczna sub redacția lui Witold Hensel, Tom 12 

 • 1961

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. și pătrunderea elementului romanic în Moldova pe baza datelor arheologice 

 • 1958

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Slavii pe teritoriul R.P.R. în secolele VI-IX în lumina cercetărilor arheologice 

 • 1959

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Socio-Economic organization of the Daco-Romanic and Slav population , The lower Danube during the 6th-8th centuries 

 • 1975

 • Relations between the Autochtonous Population and the Migratory Population on the territory of Romania