s5 logo

Eugen Comșa Files

 • Contribuție cu privire la riturile funerare din epoca neolitică de pe teritoriul țării noastre 

 • 1960

 • Omagiu lui Constantin Daicoviciu 

 • Contribuție la cunoașterea ritului funerar al purtătorilor culturii Gumelnița 

 • 1980

 • Aluta

 • Contribuție la harta arheologică a Dobrogei de nord-vest 

 • 1953 

 • Studii și cercetări de istorie veche 

 • Contribuție la riturile funerare din secolele II-I î.e.n., din sud-estul Olteniei (Mormintele de la Orlea) 

 • 1972 

 • Apulum

 • Contribuție privind ritul funerar al purtătorilor culturii Monteoru 
 • 1981 
 • Contribuții privind relațiile între cultura Cucuteni și Ariușd 

 • 1988

 • Aluta

 • Contribution à la connaissance du processus d’indo-européanisation des régions carpato-danubiennes 

 • 1980

 • Actes du IIe Congrès International de Thracologie (Bucarest, 4-10 septembre 1976), I. Histoire et Archéologie 

 • Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 

 • Hierasus

 • Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei 

 • 1983 

 • Pontica 

 • Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei 

 • 1983 

 • Hierasus 

 • Creșterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României

 • 1989

 • Hierasus

 • Cultivarea plantelor în cursul epocii neolitice pe teritoriul României 

 • 1973 

 • Terra Nostra 

 • Cultura Boian în Transilvania 

 • 1965

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Cuptoare neolitice din Muntenia 

 • 1999-2000 

 • Buletinul Muzeului ,,Teohari Antonescu’’

 • Date cu privire la evoluția culturilor neolitice de pe teritoriul județului Ilfov

 • 1978

 • Ilfov. File de istorie

 • Date cu privire la răspândirea comunităților fazei de tranziție de la cultura Boian la cultura Gumelnița, pe teritoriul Dobrogei

 • 1972

 • Pontica

 • Date despre cultura Vinca în zona Porților de Fier

 • 1967

 • Comunicări. Seria arheologica 

 • Date despre descoperirile din epoca neolitică din Nord-Estul Munteniei 

 • 1981 

 • Vrancea Studii și Comunicări 

 • Date despre evoluția tipurilor de locuințe din epoca neolitică din Muntenia 

 • 1988 

 • Anuarul Muzeului Județean Prahova 

 • Date despre folosirea aurului în cursul epocii neolitice pe teritoriul României 

 • 1974 

 • Apulum 

 • Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia

 • 1986

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos

 • Date despre un tip de figurină neolitică de os 

 • 1976

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Date despre uneltele de piatră șlefuită din epoca neolitică și din epoca bronzului, de pe teritoriul României 

 • 1972 

 • Date despre uneltele de piatră șlefuită din epoca neolitică și din epoca bronzului, de pe teritoriul României 

 • Date noi cu privire la relațiile dintre cultura Dudești și cultura ceramicii liniare 

 • 1969

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Date noi referitoare la contactele dintre comunitățile Aldeni II și cele ale culturilor vecine

 • 1985 

 • Carpica 

 • Date privind agricultura în sudul Munteniei în secolele VIII-X 

 • 2000

 • Istro-pontica. Omagiu lui Simion Gavrilă (1955-2000) 

 • Date privind îmbrăcămintea purtătorilor culturii Gumelnița

 • 1985

 • Date privind procesul de neolitizare pe teritoriul României 

 • 1976-1977

 • Aluta

 • Date privitoare la ceramica pictată din epoca neolitică din Crișana 
 • 1972 
 • Studii și cercetări de istorie veche 
 • Depozitul de obiecte de aramă descoperit în așezarea Gumelnița 

 • 1979

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

<<  1 2 [34 5 6 7  >>