s5 logo

Eugen Comșa Files

 • Simpozionul Internațional ,,Balcanistica antică’’ 6 
 • 1989 
 • Thraco-Dacica 
 • Simpozionul Internațional cu privire la bronzul timpuriu în bazinul Carpaților și în regiunile vecine 
 • 1977 
 • Revista de Istorie 
 • Simpozionul neolitic 

 • 1973

 • Studii și cercetări de istorie veche 

 • Sondajele de la Izvoarele 
 • 1970 
 • Materiale și cercetări arheologice 
 • Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giulești a culturii Boian 

 • 1957 

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Stadiul cercetărilor despre viața oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian 

 • 1955 

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Stațiunea neolitică de la Cunești, jud. Călărași 
 • 1982 
 • Materiale și cercetări arheologice 
 • Terminologie et contenu du Néolithique et du Enéolithique de la Roumanie 

 • 1982

 • Atti del x Simposio Internazionale sulla fine del Neolitico e gli inizi dell'Eta del Bronzo in Europa 

 • Tipurile de așezări din epoca neolitică din Muntenia 
 • 1998 
 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 
 • Toporul de bronz de la Silișteni 
 • 1967 
 • Studii și cercetări de istorie veche 
 • Types d’habitations dans l’aire de la culture de Dudești en Valachie (Munténie) 

 • 2000 

 • Studia Antique et Archaeologica 

 • Types d’habitations geto-daces du sud de la Roumanie 
 • 1997 
 • Edition de l’Association culturelle de Komotini 
 • Über das Neolithikum in Westrumänien 

 • 1971

 • Acta Antiqua et Archaeologica

 • Über die Verbreitung und Herkunft einiger von den Jungsteinzeitliche menschen auf dem gebiete Rumäniens Verwendeten Werkstoffe 

 • 1967 

 • Különyomat a Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 

 • Un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian 

 • 1989 

 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 

 • Un vas de piatră descoperit pe Grădiștea Ulmilor la Boian 

 • 1959 

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Une agglomération de type Starçevo dans l’ouest de la Munténie 

 • 1995 

 • Acta Musei Napocensis

 • Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din așezările culturii Vinca, din zona Porților de Fier 

 • 1971

 • Banatica

 • Unele date cu privire la așezarea getică de la sfârșitul primei epoci a fierului

 • 1979

 • Pontica

 • Unele date cu privire la sfârșitul perioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului în sud-estul Olteniei (în lumina săpăturilor de la Siliștioara) 

 • 1967

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Unele date despre descoperirile arheologice din peștera muierilor de lângă Baia-de-Fier (epoca neolitică-epoca feudală) 

 • 1968 

 • Centrul de istorie, filologie și etnografie al Academiei Republicii Socialiste România, Seria arheologică 

 • Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică de pe teritoriul Moldovei

 • 1989

 • Hierasus

 • Unele date despre tipurile de locuințe din epoca bronzului de pe teritoriul României 

 • 1991

 • Peuce

 • Unele date privind începutul folosirii aramei în neoliticul României 

 • 1974 

 • Dacia 

 • Unele date privind raporturile dintre culturile neolitice timpurii 
 • 1971 
 • Studii și cercetări de istorie veche 
 • Unele date referitoare la cultura Coțofeni în sud-estul Transilvaniei 

 • 1970

 • Cumidava

 • Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II 
 • 1963 
 • Studii și cercetări de istorie veche 
 • Unele probleme ale culturii Criș 
 • 1970 
 • Aluta 
 • Unele probleme ale neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei 
 • 1975 
 • Cumidava 
 • Unele probleme privind populațiile de stepă din nord-vestul Mării Negre, din perioada eneolitică până la începutul epocii bronzului 

 • 1978

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

<<  4 5 6 7 8 [910  >>