s5 logo

Maria Comșa Files

 • Quelques données concernant les rapports des territoires nord-danubiens avec Byzance aux VIe-VIIIe siècles 

 • 1971

 • Revue des Études du Sud-Est Européen 

 • Raportul dintre agricultură și mediul natural (pădure, stepă, luncă) în mileniul I și în primele secole ale mileniului al II-lea e.n. pe teritoriul României 

 • 1994

 • Hierasus

 • Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu imperiul roman între anii 275-375 e.n. (cu specială privire asupra nord-vestului României) 

 • 1988

 • Acta Musei Porolissensis
 • Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu Imperiul Roman între anii 275-375 e.n. (cu specială privire asupra nord-vestului României) 

 • 1988 

 • Acta Musei Porolissensis 

 • Recenzie la Jan Zak, Najstarsze ostrogi Zachodnoslowianskie. Wezesnosredniowieczne ostrogi o zaczepach naczykowato zagiertych do wnetra (=Cei mai vechi pinteni la slavii apuseni. Pinteni din epoca medievală timpurie cu capetele brațelor îndoite înăuntru), Warsawa-Wroclaw, 1959, 170 p., 34 + IX pl. în text și 5 planșe explicative în afară de text. Apărută în seria Biblioteka Archeologiczna sub redacția lui Witold Hensel, Tom 12 

 • 1961

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Rolul mediului natural (munți, păduri, bălți) în menținerea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII 

 • 1988

 • Hierasus

 • Romanen, Rumänen und Walachen-Strompfeiler der Antike in der neuen Welt 

 • 1987

 • Zeitschrift für Archäologie 

 • Semne din epoca feudală timpurie incizate pe o coloană romano-bizantină 

 • 1962

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Signes solaires sur les bols getiques imites d’apres les coupes deliennes 

 • 1988

 • Thraco-Dacica 

 • Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. și pătrunderea elementului romanic în Moldova pe baza datelor arheologice 

 • 1958

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Slavii pe teritoriul R.P.R. în secolele VI-IX în lumina cercetărilor arheologice 

 • 1959

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Socio-Economic organization of the Daco-Romanic and Slav population , The lower Danube during the 6th-8th centuries 

 • 1975

 • Relations between the Autochtonous Population and the Migratory Population on the territory of Romania 

 • Sondajul de la Smîrdanu 

 • 1966

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Sur le caractère de l’organisation sociale-économique et politique sur le territoire de la Roumanie durant la période de passage a la féodalité 

 • 1970

 • Nouvelles Études d’Histoire 

 • Tipare pentru turnat bumbi și piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu 

 • 1986 

 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 

 • Tipuri de locuințe din secolele IX-X de la Radovanu "Valea lui Petcu" 

 • 2002

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos
 • Topferei aus dem 10. Jhd bei Radovanu, Archeologia Palski 

 • 1971

 • Archeologia Palski 

 • Un cuptor de ars oale din sec. al IV-lea e.n. descoperit la Dumbrăveni, județul Vrancea

 • 1981

 • Vrancea. Studii și Comunicări

 • Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privind olăritul la geto-daci 

 • 1986

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos 

 • Un depozit de unelte și arme descoperit la Curcani (jud. Ilfov) 

 • 1972

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Un drum care lega ținutul Vrancei de Dunăre și existența unui cnezat pe Valea Putnei în secolele IX-X 

 • 1987

 • Vrancea. Studii și comunicări

 • Unele considerații privind organizarea socială în regiunile din nord-vestul României în secolele IV-IX 

 • 1974

 • Crisia

 • Unele date cu privire la Banatul de Sud în secolele IV-VII 

 • 1974

 • In Memoriam Constantin Daicoviciu 

 • Unele date privind regiunile din nord-vestul României în secolele V-IX 

 • 1972

 • Centenar Muzeal Orădean 

 •  Ceramica alanică din secolul al VIII-lea descoperită în centrul Dobrogei

 • 1979

 • Pontica

 •  Drumuri comerciale între Carpați și Dunăre în sec. IX-X

 • 1983

 • Muzeul Național 

 •  Les âtres de culte chex les geto-daces en Roumanie

 • 1997

 • Actes 2è Symposium international des études thraciennes

<<  1 [2