s5 logo

Items tagged with MOLDOVA Files

 • Așezarea de tip Criș de la Valea Lupului 

 • 1991

 • Arheologia Moldovei

 • Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei 

 • 1983 

 • Hierasus 

 • Les tombes tumulaires à ocre du nord de la Moldavie 
 • 1985 
 • Internationales Symposium Donji Milanovac 
 • Morminte ale purătorilor culturii Starcevo-Criș descoperite în Moldova 

 • 1995

 • Acta Musei Napocensis

 • Ocupațiile principale ale comunităților culturii Cucuteni din Moldova 

 • 1996 

 • Bibliotheca Memoriae Antiquitatis 

 • Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României 

 • 1978

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. și pătrunderea elementului romanic în Moldova pe baza datelor arheologice 

 • 1958

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Stadiul cercetărilor despre viața oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian 

 • 1955 

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

 • Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică de pe teritoriul Moldovei

 • 1989

 • Hierasus