s5 logo

Items tagged with CULTURA VINCA Files

 • Așezarea neolitică de la Liubcova 

 • 1979 

 • Banatica 

 • Considerații cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării și nordul Peninsulei Balcanice

 • 1974 

 • Drobeta 

 • Date despre cultura Vinca în zona Porților de Fier

 • 1967

 • Comunicări. Seria arheologica 

 • Éléments méridionaux de la plastique anthropomorphe néolithique en territoire roumain 

 • 1975

 • Apvlvm 

 • Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaș et Vinça (ressemblances et différences) 

 • 1995-1996 

 • Sargetia 

 • Les rapports entre les cultures Vinca-Dudești-Boian 

 • 1996

 • The Vinca culture, its role and cultural connections, International Symposium on the Vinca culture (Timișoara, october 1995)

 • Ocupațiile comunităților culturii Vinca din Banat și din Oltenia 

 • 1998 

 • Analele Banatului 

 • Raporturile culturii Dudești cu cultura Vinca 

 • 1987 

 • Banatica 

 • Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din așezările culturii Vinca, din zona Porților de Fier 

 • 1971

 • Banatica