s5 logo

Eugen Comșa Files

 • 1980 
 • Vor-und frühgeschichtliche Beiträge, Halle Saale : Universität Halle-Wittenberg 
 • 1995 
 • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos
 • 1963 
 • Studii și cercetări de istorie veche 
 • A X-a sesiune anuală de rapoarte 

 • 1976

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • L’état actuel des recherches sur les outils néolitiques de silex, en térritoire roumain 

 • 1972

 • Études sur les industries de la pierre taillés du néo-ènéolithique (Kraków-Nowa Huta mai 1971)

 • , La civilisation Cris sur le territoire de la R. P. Roumanie 
 • 1959 
 • La civilisation Cris sur le territoire de la R. P. Roumanie 
 • , Rezultatele sondajelor de la Dudești și unele probleme ale neoliticului de la sud de Carpați 

 • 1956 

 • Studii și cercetări de istorie veche 

 • Acele pentru păr, lucrate din os și din corn, din epoca neolitică descoperite în sudul României

 • 1997

 • Pontica

 • Angaben über die Harpunen aus dem Neolithikum im Gebiet Rumäniens

 • 1987

 • Zeitschrift fur Archaeologie

 • Angaben über die Harpunen aus dem Neolithikum im Gebiet Rumäniens 

 • 1987 

 • ZFA Z. Archäol 

 • Arheologie și muzeografie în perioada 1944-1956

 • 1984 

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Așezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi

 • 1994

 • Hierasus

 • Așezarea de tip Criș de la Valea Lupului 

 • 1991

 • Arheologia Moldovei

 • Așezarea gumelnițeană ,,Măgura Cuneștilor’’
 • 1999 
 • Materiale și cercetări arheologice 
 • Așezarea neolitică de la Liubcova 

 • 1979 

 • Banatica 

 • Așezarea neolitică de la Liubcova 
 • 1979 
 • Banatica 
 • Așezarea neolitică de la Radovanu, jud. Călărași 

 • 1992 

 • Materiale și cercetări arheologice 

 • Așezarea Starçevo-Criș de la Dulceanca

 • 1994 

 • Analele Banatului 

 • Aspects du métier de pâtre au cours du néolithique tardif et de la période de transition vers l’âge du bronze dans le territoire de la Roumanie 

 • 1999

 • Transhumant pastoralism in Southern Europe. Recent perspectives from Archaeology, History and Ethnology 

 • Betrachtungen über den Pflanzenanbau während Jungsteinzeit auf dem Gebiet Rumäniens
 • 1981 
 • Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte 
 • Betrachtungen über den Pflanzenanbau während Jungsteinzeit auf dem Gebiet Rumäniens 

 • 1981 

 • Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte 

 • Betrachtungen über die Entwicklung der Neolithischen Kulturen auf Rumänischem Gebiet 
 • 1987 
 • Slovenská Archeológia 
 • Betrachtungen über die Linearbandkeramik auf dem gebiet der Rumänischen Volksrepublik und der Angrenzenden Länder 

 • 1959

 • Dacia. Revue d’archeologie et d’histoire encienne 

 • Betrachtungen über die sozialökonomische Organisation der neolithischen Gemeinschaften auf rumänischem Boden 
 • 1986 
 • A Béri Balogh Adám Múzeum Evkönyve 
 • Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” 

 • 1999-2000

 • Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”

 • Caracteristicile și însemnătatea cuptoarelor de ars oale din aria culturii Cucuteni-Ariușd 

 • 1976

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

 • Câteva considerații cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni

 • 1981

 • Memoria Antiquitatis 

 • Câteva date despre așezarea de tip Ariușd de la Feldioara 

 • 1973

 • Studii și Comunicări - Tanulmányok és Közlemenyek

 • Câteva date despre ritul funerar al culturii Boian 

 • 1958

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

[12 3 4 5  >>