s5 logo

Eugen Comșa Files

  • 1980 
  • Vor-und frühgeschichtliche Beiträge, Halle Saale : Universität Halle-Wittenberg 
  • 1995 
  • Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos
  • 1963 
  • Studii și cercetări de istorie veche 
  • A X-a sesiune anuală de rapoarte 

  • 1976

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

  • L’état actuel des recherches sur les outils néolitiques de silex, en térritoire roumain 

  • 1972

  • Études sur les industries de la pierre taillés du néo-ènéolithique (Kraków-Nowa Huta mai 1971)

  • , La civilisation Cris sur le territoire de la R. P. Roumanie 
  • 1959 
  • La civilisation Cris sur le territoire de la R. P. Roumanie 
  • , Rezultatele sondajelor de la Dudești și unele probleme ale neoliticului de la sud de Carpați 

  • 1956 

  • Studii și cercetări de istorie veche 

  • Acele pentru păr, lucrate din os și din corn, din epoca neolitică descoperite în sudul României

  • 1997

  • Pontica

  • Angaben über die Harpunen aus dem Neolithikum im Gebiet Rumäniens

  • 1987

  • Zeitschrift fur Archaeologie

  • Angaben über die Harpunen aus dem Neolithikum im Gebiet Rumäniens 

  • 1987 

  • ZFA Z. Archäol 

  • Arheologie și muzeografie în perioada 1944-1956

  • 1984 

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

  • Așezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi

  • 1994

  • Hierasus

  • Așezarea de tip Criș de la Valea Lupului 

  • 1991

  • Arheologia Moldovei

  • Așezarea gumelnițeană ,,Măgura Cuneștilor’’
  • 1999 
  • Materiale și cercetări arheologice 
  • Așezarea neolitică de la Liubcova 

  • 1979 

  • Banatica 

  • Așezarea neolitică de la Liubcova 
  • 1979 
  • Banatica 
  • Așezarea neolitică de la Radovanu, jud. Călărași 

  • 1992 

  • Materiale și cercetări arheologice 

  • Așezarea Starçevo-Criș de la Dulceanca

  • 1994 

  • Analele Banatului 

  • Aspects du métier de pâtre au cours du néolithique tardif et de la période de transition vers l’âge du bronze dans le territoire de la Roumanie 

  • 1999

  • Transhumant pastoralism in Southern Europe. Recent perspectives from Archaeology, History and Ethnology 

  • Betrachtungen über den Pflanzenanbau während Jungsteinzeit auf dem Gebiet Rumäniens
  • 1981 
  • Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte 
  • Betrachtungen über den Pflanzenanbau während Jungsteinzeit auf dem Gebiet Rumäniens 

  • 1981 

  • Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte 

  • Betrachtungen über die Entwicklung der Neolithischen Kulturen auf Rumänischem Gebiet 
  • 1987 
  • Slovenská Archeológia 
  • Betrachtungen über die Linearbandkeramik auf dem gebiet der Rumänischen Volksrepublik und der Angrenzenden Länder 

  • 1959

  • Dacia. Revue d’archeologie et d’histoire encienne 

  • Betrachtungen über die sozialökonomische Organisation der neolithischen Gemeinschaften auf rumänischem Boden 
  • 1986 
  • A Béri Balogh Adám Múzeum Evkönyve 
  • Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” 

  • 1999-2000

  • Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”

  • Caracteristicile și însemnătatea cuptoarelor de ars oale din aria culturii Cucuteni-Ariușd 

  • 1976

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 

  • Câteva considerații cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni

  • 1981

  • Memoria Antiquitatis 

  • Câteva date despre așezarea de tip Ariușd de la Feldioara 

  • 1973

  • Studii și Comunicări - Tanulmányok és Közlemenyek

  • Câteva date despre ritul funerar al culturii Boian 

  • 1958

  • Studii și Cercetări de Istorie Veche 

[12 3 4 5  >>