s5 logo

Maria Comșa Files

 • ‘The Stone Sun’ from Sarmisegetusa Regia

 • 1991

 • Arheologicheski Institut i Muzey na BAN
 • Albinăritul pe teritoriul României în mileniul I e.n. 

 • 1980

 • Carpica

 • Betrachtungen über das Diadem von Balteni im Zussammenhang mit den Ereignissen der Jahre 670/680 

 • 1989

 • Problemi na prabalgarskata istorija i kultura 

 • Brăduțul (arborele vieții) pe ceramica geto-dacică și semnificația sa simbolică 

 • 1994

 • Rélations thraco-illyro-hélléniques 

 • Câteva date referitoare la folosirea lutului ars și nears în ritualul funerar al unor morminte de incinerație din secolele VI-X de pe teritoriul României 

 • 1996

 • Acta Musei Napocensis. Preistorie-Istorie veche-Arheologie 

 • Cimitirul medieval de la Bucov-Tioca 

 • 1985

 • Considerații cu privire la obștea sătească locală de pe teritoriul României în sec. III-V 

 • 1976

 • Muzeul Național 

 • Contribuții la cunoașterea culturii străromâne în lumina săpăturilor de la Bucov (r. și reg. Ploești) 

 • 1959

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Contribuții privind exploatarea zăcămintelor și obținerea rocilor metalifere pe teritoriul României în mileniul I e.n. 

 • 1995

 • Din istoria Europei Romane / From the History of the Roman Empire

 • Cuptoare de ars oale din secolele I î.e.n.-IV e.n. în regiunile de la est și sud de Carpați

 • 1985

 • Memoria Antiquitatis

 • Cuptoare de ars oale din secolele VI-VII, descoperite la Radovanu-Ilfov 

 • 1981

 • Studii și comunicări de istorie a civilizației populare din România 

 • Dacia în epoca lui Constantin cel Mare

 • 1977

 • Pontica

 • Dare de seamă asupra sesiunii științifice a Institutului de arheologie 

 • 1961

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Date privind pomicultura pe teritoriul României în mileniul I al e.n. 

 • 1986

 • Litua. Studii și cercetări 

 • Directions et étapes de la pénétration des slaves vers la Péninsule Balkanique aux Vie-VIIe siècles (avec un regard spécial sur le territoire de la Roumanie) 

 • 1972 

 • Balcano Slavica 

 • Discuții în legătură cu pătrunderea și așezarea slavilor pe teritoriul R.P.R. 

 • 1960

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche

 • Două fibule digitate descoperite în Oltenia

 • 1961

 • Studii și Cercetări de Istorie veche
 • Drumul herulilor din anul 512 prin țara tuturor sclavinilor”

 • 1995

 • Cultură și civilizație la Dunărea de Jos 

 • Einige Betrachtungen über den Kontakt zwischen den Slawischen und den Bodenständigen Romanischen Gemeinschaften im Donau-Karpaten-Raum (6. Und 7. Jahrhundert) 

 • 1987

 • Studia Nad Etnogeneza Slowian 

 • Elemente “barbare” în zona limes-ului Dunării inferioare în secolele al III-lea și al IV-lea 

 • 1972

 • Pontica

 • L’origine des marques de potier sur la céramique Slave 

 • 1972

 • Berichte über den II. Internationalen Kongress für Slawische Archäologie Bund III 

 • Les deplacements des Slaves le Danube pendant les VI-VII ss 
 • 1986 - 1988
 • Balcano Slavica 
 • Les formations politiques (Cnezats de Vallée) du VIè siècle sur le territoire de la Roumanie 

 • 1978

 • Prace I Materialy Muzeum Archeologicznego I Etnograficznego W Lodzi. Seria Archeologiczna 

 • Monedele descoperite în cimitirul de la Rădovanu, jud. Călărași și semnificația lor simbolică 

 • 1984

 • Cercetări Numismatice

 • Nouvelles données relatives à la marche des Slaves vers la Peninsule balkanique à travers le bassin de la Tisza aux VIe-VIIe siècles 

 • 1986

 • Mélange Boško Babić 

 • O casă romană târzie situată extra muros de la Dinogetia 

 • 1989

 • Pontica

 • O fibulă «digitată» descoperită la Căscioarele

 • 1960

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • O jucărie în formă de pâine descoperită la Garvăn 

 • 1958

 • Studii și Cercetări de Istorie Veche
 • Östliche Elemente im Karpaten-Balkan-Raum-im-7.-8. JH 

 • 1982

 • Beitrage zur Ur- und Frühgeschichte 

 • Quelques considerations sur l'origine et l'appartenance ethnique des complexes à fibules digitées de type Gimbaș-Coșoveni 

 • 1972

 • Mitteilungen des archäologischen Instituts der ungarischen Akademie der Wissenschaften 

[12  >>